Registered Address:

Arya Samaj Road
Samastipur 848101
Bihar